ANA SAYFA

KURUMSAL İSTASYONLAR MÜŞTERİ HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI GÜNCEL FİYATLAR İLETİŞİM
 
mavi gol gaz
   
  ADIYAMAN İÇİN HAYAL KURALIM
   
  
 

Tarih : 07.02.2012 

 
 

ADIYAMAN İÇİN HAYAL KURALIM

590.935 kişi hep beraber, tüm nüfus olarak hayal kuralım. 
Ben diyorum ki: “Hayal kuramayanlar hedef belirleyemezler gözünüzde büyüttükleriniz sizin hedeflerinizi hayal dahi edemezler” diyerek âcizane çözüm önerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Her kesimden arkadaşlarımın da beyin fırtınası estirmelerini diliyorum:
Bilimsel açıdan Üniversite, halkın bizatihi iştigali olan sivil toplum örgütleri adına Ticaret ve Sanayi Odası, Devlet adına da Valilik, bir fizibilite koordinasyon komisyonu oluşturmalı; benim kanaatim bu komisyon ilimize birçok katkı sağlarken üniversitemizin AR-GE konusunda konumunu da güçlendirecektir. Hatta ülke genelinde örnek alınabilir.
Adıyaman’ın ve Türkiye’nin geleceği: 

Öncelikli olarak ticari kumarın engellenmesi,
Devamında ise sermaye birliğidir.
Ticari kumar: Komşum şöyle bir iş kurdu, üç beş kuruş kazanıyor diye ya tutarsa mantığıyla herhangi bir fizibilite yapmadan anlamsızca yapılan yatırımlar, heba edilen servetler, hem önceki müteşebbislerin pazarını bozmakta hem de geri dönüşü olmayan kıymetli maddi ve manevi cesaret kaynaklarını göz göre göre heba etmektedir.

Ticari kumarı engellemenin en kolay yolu; ülke veya il için mevcut ve yeni yatırımların analizlerinin yapılması, ayrıca üniversitelerimizin desteğini alarak, üniversitelerimizin birçok bölümlerinde bu hususun tez konusu yapılması olabilir. Üniversite gençliğini bu konuda teşvik ederek iş fikri konusunda yarıştırmadan yeni çığırlar açılmaz. Hatta üniversite gençliği ile sanatkâr mucitlerin yarıştırılması, fikir fırtınası AR-GE si estirmeleri lazım. Ülkemizde bu aykırılığın da buluşturulması gerekir, aykırılığın özü şu; diplomalı gençlik sanat, atölye ve AR-GE ye uzak, AR-GE nin altyapısında yetişen sanatkâr gençler ise diplomadan uzaklar, bu öz ayrılığından uzaklaşarak kaynaşmalarını sağlamak ülkemizin menfaatine olacaktır. AR-GE başarısı gösterenler öğrenimini bitirmemişse burslarla, mezun ise iş teşvikleriyle araştırdığı iş konularında koordinatör olarak görevlendirilerek yeni girişimciler de keşfetmek pekâlâ mümkündür.
Aynı zamanda yatırımcıya hem ücretsiz fizibilite sağlama hem de yatırım bölgelerinin koordinasyonca belirlenmesi girişimcilerin önündeki bürokrasi aşamalarını da minimize eder. 

Devlet teşvikli yatırımlarda fizibilite çalışması olan projelere öncelik sağlamak ölü veya düşük kapasite ile üretime mahkûm olan yatırımların önünü keserken ticari kumarı engellemiş olacaktır.
Sermaye birliği: Bu slogan nedense ürkütücü görünüyor, ben anlayamıyorum, hem uygulanabilir örneğini ortaya koyduk hem de ülkemizin en ciddi firmaları arasına girmeye talibiz, şimdi hayal kurduğumu zannetmeyin. Biz bunun hayalini 2000 yılında kurmuştuk meyvelerini de şimdi alıyoruz. 
Mavigöl Gaz’dan bahsediyorum; sermaye birliğinin en önemli örneklerinden biridir Mavigöl Gaz, merak edenlere bir adres veriyorum incelesinler; http://www.allworldlive.com/arabia-500/winners/2011?order=field_growth_rate_value&sort=desc baksınlar daha da ikna olmazlar ise TOBB başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ na sorsunlar Mavigöl Gaz 2. Girişimcilik zirvesinde 47. oldu: Sayın, HİSARCIKLIOĞLU “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, All World Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye 25 yarışmasında Şirketinizin, küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, 2008 - 2010 döneminde sergilediği başarılı performanstan dolayı sizleri yürekten kutlamak isterim. Bütünüyle objektif kriterlere dayanılarak yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye 25 Şirketleri arasına giremeseniz bile All World Network’un faaliyet gösterdiği Arap ülkelerindeki hızlı büyüyen şirketleri de içeren “Arabistan 500 + Türkiye” listesinde yer almaya hak kazandınız. 47. oldunuz.” diyor sayın başkan. İşte bu başarı sermaye birliğinindir. 

Bu arada ülkemize ayrı bir sermaye birliğinin müjdesini de vermek istiyorum. Mavigöl Gaz’ın oluşumu bölgemizin bireysel sermayelerinden doğmuştu, Allah’ın izniyle şimdi de ülkemizin en güzide kurumsal 12 sermaye şirketini birleştirerek yeni bir sermaye birliği başarısını hedeflemekteyiz. Ben bu vesile ile 12 sermaye şirketimizin tek bir çatı altında birleşme kararlarını canı gönülden kutlarken, kurucu koordinatörlüğünü şahsıma tevdi etmelerinden dolayı da ayrıca tüm şirket yöneticilerimize teşekkür ediyorum.

Tabi bu dönemsel başarılarla yetinmek yok, işin asıl neticesi sürdürülebilir başarılar ve bu başarılarla toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır. Biz kapı araladık devamını fizibilite koordinasyon komisyonu ile başarmak daha geniş kitlelere ulaşmak olacaktır, gönlümüzden geçen budur. Nedir sürdürülebilirlik biraz konuyu açalım:
Gelişim ve Sürdürülebilirlik
Büyüme, kalkınma ve gelişme kavramları, aynı versiyonda kullanılmakla birlikte aslında birbirinden farklı anlamları vardır. 

Büyüme, bir ekonomide zaman içinde mal ve hizmet üretimi miktarında artış olmasıdır. Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla GSYİH artış oranı yüzdeleriyle ölçülür
Kalkınma, bazı paritelerin milli gelir, yurtiçi hasıla gibi, belirli seviyelerde seyretmesiyle kendini gösteren bir olgudur, milli gelirdeki artış kişilerin yaşama standartlarının iyileşmesi anlamına gelir, hayat standartlarımız arttıkça, tasarruf imkânları artar, bu şekilde milli gelirin bir kısmının yatırımlara dönüştürülmesini tetiklemesi aktivite kazanır ve müteşebbis ruha sahip kişiler işte bu dönemde ortaya çıkar, ama bu çıkışın sürdürülebilir olması daha önemlidir.
Büyük başarıların arkasında, girişimcilerin yaratıcılığı ve cesareti ile yetenekleri vardır. Ancak girişimcilerin başarılı olabilmesi için birtakım şartların da mevcut olması gerekir.
Yani uygun makro ekonomik koşullar (fiyat istikrarı, sürekli büyüme, adil gelir dağılımı) uygun altyapı koşulları (eğitim, ulaşım, iletişim ve bilgiye erişim) uygun kurumsal yapı (vergiler, finans kaynakları, sınaî mülkiyet hakları) ve uygun destekler de (AR-GE, danışmanlık, ücretsiz fizibilite) mevcutsa girişimcileri kimse tutamaz.

Sürdürülebilir kalkınma, sosyal, ekolojik-çevresel, ekonomik, mekânsal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır, yani insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır.

Gelişme, insani, sosyal, kültürel, çevresel ve mekânsal boyutlarıyla da tanımlama amacı taşıyan yeni yaklaşım, ekonomik büyüme kavramı yanında; yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı ve bölgesel dengesizliklerin de gelişme tanımlarının içinde değerlendirilmesini öne çıkarmıştır.
Toplumsal gelişme, gelir artışlarıyla ölçülen ekonomik büyüme, toplumsal gelişmişliği yeterince açıklayamayan, yalnızca talep genişlemesini açıklayabilen dar kapsamlı bir parametredir. Diğer yandan gelişme kavramı, fiziki kapasite büyüklüğü ve gelir artışı gibi iktisadi gelişmeler yanında, bunların gelir grupları ve bölgelerarası dağılımı ile sosyal ve kültürel birikimlerin göstergeleştirildiği bir bütünü, diğer bir ifadeyle toplumsal gelişme düzeyini ifade etmektedir.
Bu açıklamalardan ve tanımlamalardan sonra ilimizin TÜİK verileri üzerinden diğer iller bazında nerelerde boy gösterdiğini teknik ve tablo nezdinde inceleyelim.
2003 sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralama araştırmasında Adıyaman 65.sırada iken 2010 araştırmasında 67. sırada görünen bir gerileme vardır. Bu gelişmişlik sıralamasında ki sırası olmakla birlikte, milli gelir dağılımındaki pay dağılımına göre 64. sıradadır (Tablo 1)

Hesaplama şu şekilde yapılmıştır:[(GSYH (SAGP) / 100) * 2001 İL KATKI YÜZDESİ)] / İL NÜFUSU
GSYH: Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla
SAGP: Satın Alma Gücü Paritesi
Tablo1
Sıra İl Nüfus Türkiye'ye katkısı $ Türkiye'ye katkısı 2001 (%) Kişi başı yıllık gelir$
64 Adıyaman 590.935 4.463.976.000 0,4 7.554
- TÜRKİYE 73.722.988 1.115.994.000.000 100 15.137

Sıra İl Nüfus Türkiye'ye katkısı $ Türkiye'ye katkısı 2001 (%) Kişi başı yıllık gelir$
1 Kocaeli 1.560.138 52.451.718.000 4,7 33.620
2 Karabük 227.610 6.695.964.000 0,6 29.419
3 Yalova 203.741 5.579.970.000 0,5 27.388
8 İzmir 3.948.848 84.815.544.000 7,6 21.479
18 İstanbul 13.255.685 239.938.710.000 21,5 18.101
19 Ankara 4.771.716 85.931.538.000 7,7 18.009
20 Bursa 2.605.495 46.871.748.000 4,2 17.990Dünya bankası 1 Temmuz 2011 verilerine göre Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası GSYH (SAGP): $ 1.115.994.000.000 olarak hesaplanmıştır. Dünya bankasının hesabına göre Türkiye'de kişi başı yıllık milli gelir GSYH (SAGP): $15.340'tır. 
TÜİK verileri baz alınarak yapılan hesaplamaya göre ise kişi başına düşen milli gelir küçük bir sapmayla $ 15.137 bulunmuştur.
Birinci derecede gelişmiş iller grubu, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilk beş sırada yer alan İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa illerimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilk 5 il olmasına rağmen, milli gelir sıralaması dağılımı Kocaeli ilimiz dışında farklı seyretmiştir, İzmir 8. İstanbul 18. Ankara 19. Bursa 20. sırada yer almaktalar. Bu durum farklılığı ise direk nüfus yoğunluğu ile alakalıdır. Dolayısıyla gelişmişlik tek bir ekonomik büyüme kavramıyla tanımlanamamaktadır; beraberinde yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımı ve bölgesel dengesizlikler de önemli bir değerlendirme verileri olarak anlaşılmalıdır.

Dolayısıyla bu bilgilerden sonra Birinci derecede gelişmiş iller grubu sıralamasına bakıyoruz, Adıyaman yok; İkinci derecede gelişmiş iller grubu sıralamasına bakıyoruz, Adıyaman yok; Üçüncü derecede gelişmiş iller grubu sıralamasına bakıyoruz, Adıyaman yok; eh devamında ise sadece son sıralarda yani Dördüncü derecede gelişmiş iller grubu sıralamasında görebiliyoruz. 
(2010) 81 ile ait endeks değerleri ile bu illerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasına göre Adıyaman 67. sırada yer alırken; Kayseri 19. , Uşak 29. , Konya 24. , Burdur 21. , Artvin 40. sırada yer almaktadır. Bu illeri örnek olarak verirken coğrafi ve iklim olumsuzluklarının gelişmeye engel olmadığının dikkatleri celp etmesi açısından seçici davrandım.
Netice itibari ile Adıyaman bizim ve kalkınmasını da bizler sağlayacağız. 
Nasıl mı? Benim reçetem: Ticari kumarı engelleyerek devamında ise sermaye birliğini sağlayarak.
Hepinize saygılar sunuyorum 14.12.2011

   
 
Tüp Gaz LPG Dökme Gaz