ANA SAYFA

KURUMSAL İSTASYONLAR MÜŞTERİ HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI GÜNCEL FİYATLAR İLETİŞİM
 
mavi gol gaz
   
  MAVİGÖLGAZ OLAĞAN GENEL KURULUNU29.06.2013 TARİHİNDE YAPACAK
   
  
 

Tarih : 14.06.2013 

 
 

Aşağıdaki gündemle mavi gölgaz 2012 yılına aid olağan genel kurul toplantısını yapacaktır. Tüm ortaklarımıza ilanen duyurulur.

KARAR NO                       : 2013/4

KARARIN TARİHİ              : 05.06.2013

TOPLANTI YERİ                : Şirket Merkezi

KARARIN KONUSU            : Olağan genel kurul toplantısı hakkında

KARAR DÖNEMİ ÜYELERİ   : Mustafa ALPAY, Mehmet IŞIKLAR, Adem ÜREGEN, Seydi Battal DÖLEN, Osman ÖZET 

GÜNDEM                          : Olağan genel kurul toplantısı hakkında

KARAR                            : Şirketimiz yönetim kurulu Mustafa ALPAY başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.        

TOPLANTI GÜNDEMİ:

 1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi
 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
 4. Bilânçonun okunması ve müzakeresi
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri
 6. Şirket ana sözleşmesinin 6–7–10–12–14 maddelerinin yeni TTK’ya göre görüşülmesi
 7. Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
 8. Hisse devirlerinin karara bağlanması
 9. İç yönergenin değiştirilmesi
 10. Dilek ve temenniler
 11. Kapanış.

 Şirketimizin 2012 Olağan Genel Kurul toplantısı tarihi olarak yukarıdaki gündemle 29.06.2013 tarihinde saat 13:00 de şirket merkezinde yapılmak üzere gerekli çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmasına karar vererek kabul etmişlerdir.

Başkan                                              Başkan yard.                                        Muhasip üye

    Mustafa ALPAY                                           Adem ÜREGEN                                    Mehmet IŞIKLAR


                                  Katip                                                                             üye

   Osman ÖZET                                                           Seydi Battal DÖLEN 

 

 

   
 
Tüp Gaz LPG Dökme Gaz