ANA SAYFA

KURUMSAL İSTASYONLAR MÜŞTERİ HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI GÜNCEL FİYATLAR İLETİŞİM
 
  
    KURUMSAL
   
  Hakkımızda
  Misyon & Vizyon
  Temel Değerlerimiz
  İletişim
  Firma Logosu
  Kutu Mendil
  Bayilik Başvurusu
   
  Temel Değerlerimiz
 

Ahlak Yasalar, genel ahlak kuralları ve kurumsal çıkarlarımız doğrultusunda her zaman dürüst davranmak.

Sorumluluk Yaptığımız işlerde konuyu ve etkilerini bütünüyle görmek, inisiyatif almak ve sonuçlarını üstlenmek.

Adalet İnsanlara eşit değil, hak ettikleri gibi adil davranmak.

Kararlılık Kurumsal hedeflere odaklanmış bir şekilde sonuca ve amaca yönelik davranabilmek. Alınması gereken kararları duygusallığa yer vermeden sürüncemede bırakmadan ivedilikle almak.

İnsana ve bilme değer vermek İnsana saygı, emeğe kıymet verirken, geleceğin geçmişten geldiğini unutmamak.

Olgunluk ve alçakgönüllülük Hatalarımızı ve ihmallerimizi kabul edebilmek, öğrenmeye ve öğretmeye açık, azimli ve önyargısız olmak.

Olumlu yaklaşım Sorunları fırsata dönüştürebilmek ve çözüme taşıyabilmek.

Özgüven ile Kapris arasındaki çizgiyi korumak Gerçekçi, dengeli bir yaklaşım içinde özgüvenimizi korumak, Kaprisi özgüvenle karıştıranları uyarmak, ortak gücümüzü fitneye teslim etmemek.

Takım çalışması Bilgiyi paylaşmak, işbirliği yapmak, herkesin kendisine özgü beceri ve bilgisine güvenmek.

Gizli yetenekleri keşfetme Amaçları belirlemek, belirlenen amaçlara ulaşmakta ciddi olan kişilere kendilerini sınama fırsatı vermek.

mavi gol gaz
 
Tüp Gaz LPG Dökme Gaz