Hakkımızda

 

MAVİGÖL GAZ A.Ş. Haziran 2000 yılında, özverili ve ülke sevdalısı 37 kişinin iştirakiyle, Gölbaşında şirketleşerek tüzel kişilik kazanmıştır. Kar payı sermaye katılımı yöntemiyle istihdam amaçlı olarak kurulan bu şirket hiçbir kredi kullanmaksızın yatırımını 6 ayda tamamlamıştır. Ancak, bürokrasinin aşamalarını 33 ay bekleyerek faaliyetine 2003 yılında başlamıştır.

Güneydoğu bölgesinin çok ortaklı yapılanmasının ilk ve henüz tek örneğidir. Ne yazık ki bu tür yapılanmaların teşviki olmadığı gibi birde bürokrasi barikatlarıyla donatılan mevzuatlar doğrultusunda sayılarının artması pekte mümkün görünmüyor. Yine de ülkemizin kalkınması için sermaye birliğine olan aşırı ihtiyaçtan dolayı bu gibi ortak sermaye birikimlerine ihtiyaç vardır. Bu konularda hedefi ve projesi olanlarla bilgi birikimimizi paylaşmaktan hiçbir zaman imtina etmeyeceğimizi ilan ve taahhüt ediyoruz. Bu ülke bizim, zorlukların üstesinden de biz geleceğiz.

İbn-i Haldun’a göre milletlerin yükselebilmesi için gerekli olan şartlar: Özel mülkiyet hakları ve girişim özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, barış ve güvenlik, düşük vergi, daha az bürokrasi ve daha küçük etkili bir ordu, üretim ve ticarete hükümetin bulaşmaması, hükümet tarafından etkilenmeyen fiyatlar, piyasalarda tekelleşmenin önüne geçecek bir kural, istikrarlı para politikası ve bağımsız para otoritesi, büyük nüfus ve geniş pazar, yaratıcı eğitim ve ortak sorumluluk.