Temel Değerlerimiz

Ahlak

Yasalar, genel ahlak kuralları ve kurumsal çıkarlarımız doğrultusunda her zaman dürüst davranmak.

Sorumluluk

Yaptığımız işlerde konuyu ve etkilerini bütünüyle görmek, inisiyatif almak ve sonuçlarını üstlenmek.

Adalet

İnsanlara eşit değil, hak ettikleri gibi adil davranmak.

Kararlılık

Kurumsal hedeflere odaklanmış bir şekilde sonuca ve amaca yönelik davranabilmek. Alınması gereken kararları duygusallığa yer vermeden sürüncemede bırakmadan ivedilikle almak.

İnsana ve Bilime Değer Vermek

İnsana saygı, emeğe kıymet verirken, geleceğin geçmişten geldiğini unutmamak.

Olgunluk ve Alçakgönüllülük

Hatalarımızı ve ihmallerimizi kabul edebilmek, öğrenmeye ve öğretmeye açık, azimli ve önyargısız olmak.

Olumlu Yaklaşım

Sorunları fırsata dönüştürebilmek ve çözüme taşıyabilmek.

Özgüven ile Kapris Arasındaki Çizgiyi Korumak

Gerçekçi, dengeli bir yaklaşım içinde özgüvenimizi korumak, Kaprisi özgüvenle karıştıranları uyarmak, ortak gücümüzü fitneye teslim etmemek.

Takım Çalışması

Bilgiyi paylaşmak, işbirliği yapmak, herkesin kendisine özgü beceri ve bilgisine güvenmek.

Gizli Yetenekleri Keşfetme

Amaçları belirlemek, belirlenen amaçlara ulaşmakta ciddi olan kişilere kendilerini sınama fırsatı vermek.