İnsan Kaynakları

Performans Yönetimi

Mavi Göl Gaz’da performans yönetiminin amacı, şirkette mükemmel performansı yakalamak ve çalışanların performanslarını objektif bir şekilde değerlendirerek yönetmektir. “Performans Yönetim Sistemimiz”, hedeflerin üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara yayılımı prensibine dayanmaktadır. Çalışanların performansları hedef kartları ile takip edilmekte ve sayısal kriterlerle değerlendirilmektedir. “Performans Yönetimi Sistemi”nin sonuçları, gelecek dönem ücretlerinin belirlenmesinde, kişisel gelişim planlamasında ve yönetici potansiyel tespitinde kullanılmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Planlama

Mavi Göl Gaz her kademede çalışanının eğitimi ve gelişimi için kaynak ayırmaktadır. Mavi Göl Gaz’da 360o yetkinlik değerlendirme sistemleri ile çalışanların yetkinlikleri ölçülmekte, bu doğrultuda çalışanların gelişim planları yapılmaktadır.

İç İletişim

Mavi Göl Gaz’da yıllık olarak “İç İletişim Planı” hazırlanmakta, çalışanlardan gelen geri bildirimler neticesinde sürekli olarak canlı ve güncel tutulmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti

Mavi Göl Gaz, çalışanlarına verdiği değerin bir göstergesi olarak, 2000 yılından bu yana “Çalışma Hayatı Değerlendirme Araştırması” uygulamaktadır. Bu uygulama ile Mavi Göl Gaz, çalışanlarının iş hayatındaki memnuniyet ve bağlılık düzeyini ölçmekte, iyileştirmeye yönelik faaliyet planları oluşturarak hayata geçirmektedir.

Başvuru

Mavi Göl Gaz’ın başarısının temelinde doğru insan gücünü seçerek verimli olacakları pozisyonlarda değerlendirmesi yatmaktadır.

Başvuru linkine tıklayarak iş başvurusunda bulunabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılan başvurular daha hızlı değerlendirme imkanı sağlamaktadır.