Dökme Gaz

LPG, sıvılaştırılmış petrol gazı (Liquified Petroleum Gas) anlamına gelir. Sıvı halde, basınç altında ve ortam sıcaklığında depolanır. Bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Bu gazlar, normal şartlar altında gaz halindedir. Basınç altında sıvılaştırılır.

LPG, petrol veya doğal gazdan üretilmektedir. LPG üretimi doğal gaz üretim artışı paralelinde her yıl % 2 oranında artar.

Sıvı halde taşınan ve depolanan LPG, gaz fazında tüketilir. Renksiz ve kokusuzdur. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir. Suda çok az çözünür. Gaz kaçaklarının anlaşılabilmesi için merkaptanlar ve kükürt bileşenleriyle kokulandırılır.

Hava içinde % 2 ile % 9 oranı arasında bulunması patlama riskini doğurur.

Dünyada ilk olarak 1810 senesinde İngiltere’de kullanılmaya başlanmıştır. LPG ülkemizde ticari olarak; Miks LPG (% 30 propan ve % 70 bütan) ve propan (% 95 ve üzeri saflıkta) olarak piyasaya sürülür.

LPG’nin tanklı sistemlerle konutlarda ve sanayi işletmelerinde kullanım şekline dökme gaz denir.

Dökme Gaz Nedir?

Tüpgaz olarak adlandırılan LPG, ham petrolün damıtılması, parçalanması sırasında ya da doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır.