Mavigöl Gaz’dan 30702 Sayılı Yönetmelik Hakkında Kamu Bilgilendirmesi

02.03.2019 TARİH-30702 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

BÖLÜM 1

  • İşletmeci: Mavigöl Gaz Otomotiv Tekstil İnşaat İletişim Turizm Gıda Eğitim San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Harmanlı Yolu 4. Km Gölbaşı/Adıyaman

  • Mavigöl Gaz Otomotiv Tekstil İnşaat İletişim Turizm Gıda Eğitim San. ve Tic. A.Ş.02.03.2019 tarih-30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Madde 7’nin 1. fıkrası “İşletmeci tarafından Ek-1’in Notlar bölümünün 4 üncü maddesinde tanımlanan toplama kuralı uygulanarak kuruluşun seviyesi belirlenir.” ve 2. fıkrası “Alt veya üst seviyeli kuruluşun işletmecisi bildirimini faaliyete geçmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bildirim sistemini kullanarak beyan usulü ile doğru ve eksiksiz bir şekilde yapar.” kapsamında bildirimini BEKRA Bildirim Sistemi üzerinden gerçekleştirmiştir. Bildirim dahilinde kuruluşalt seviyeli kuruluştur ve ilgili yönetmelik ile bu yönetmeliğe bağlı olarak çıkarılan tebliğlerde yer alan alt seviyeli kuruluş yükümlülüklerine tabidir.

Kuruluşa alt seviyeli kuruluş olması nedeniyle ilgili yönetmeliğin 10. Maddesi 1. Fıkrası “Alt seviyeli kuruluşun işletmecisi; büyük kaza önleme politika belgesi ile ilgili tebliğde istenilen bilgileri ve Ek-3’te belirtilen güvenlik yönetim sistemini dikkate alarak büyük kaza önleme politika belgesini hazırlar veya hazırlatır”kapsamındabüyük kaza önleme politika belgesi hazırlanmıştır.

  • Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin kısa özeti şu şekildedir:

Mavigöl Gaz Kuruluşunda, “LPGDolum, Depolama ve Tanker Dolum-Boşaltım” faaliyetleri yapılmaktadır. Kuruluşta 1 adet 180 m3‘lük LPG stok tankı bulunmaktadır. Kuruluşun Ticari LPG depolama toplam tank kapasitesi 180 m3’tür. Kuruluş kendi içinde 2 üniteden oluşmaktadır. Bunlar; LPG depolama-tanker dolum ünitesi ve LPG tüp dolum ünitesidir.

LPG Depolama-Tanker Dolum Ünitesi:Kuruluş sınırları içerisinde LPG depolama, tanker dolum faaliyeti karayolu tanker taşımacılığı ile rafineriden veya tedarikçi firmalardan alınan LPG’nin LPG depolama tanklarına alınmasıyla başlamaktadır. Kuruluşa kabul edilen belirli hacimli LPG ile yüklü tankerlerin egzoz borusu ucuna alev tutucu takılır. Kuruluşa alınan tankerlerin, depolama tankına dolum transferi için gerekli donanım bağlantıları yapılır. LPG’nin tankerlerden boşaltılması sırasında; transfer bağlantıları yapıldıktan sonra, işlem bitinceye ve bağlantılar çözülünceye kadar bağlantıların yanında en az bir kişi donanımı dikkatle gözlemek için bulundurulur. Statik elektrikten meydana gelecek tehlikeleri gidermek amacıyla, LPG tankerlerinin doldurulmalarında ve boşaltılmalarında depolama tankına ve tankerlere uygun şekilde topraklama yapılır. Taşıma araçlarının boşaltılmasına başlanılmadan LPG depolama tanklarında kaçak veya sızıntının olup olmadığı incelenir ve kaçak olmadığı tespit edilmeden doldurma işlemine başlanmaz. Bu tür kontrollerde koku alma, sabun köpüğü veya gaz detektörlerinden yararlanılır, alev veya ateş ile kesinlikle kontrol yapılmaz. Sızıntı olmadığı tespit edildikten sonra LPG depolama tankının dolumu gerçekleştirilerek depolamaya alınır.

Aynı işlemler kuruluşta depolanmakta olan LPG’nin, tüketiciye ulaştırılması için tankerlere doldurulması faaliyetinde de gerçekleştirilir. Tankerlerin egzoz borusu ucuna alev tutucu takılarak depolama tankı ile dolum transferi için gerekli donanım bağlantıları yapılır. Statik elektrikten meydana gelecek tehlikeleri gidermek için tankerlerin doldurulmalarında depolama tankına ve tankerlere uygun şekilde topraklama yapılır. Kaçak ve sızıntı olup olmadığı kontrol edilerek depolama tankındaki LPG tankerlere doldurulur. LPG tankerleri doldurulduğu veya boşaltıldığı zaman tanktaki sıvı LPG miktarının tespit edilmesi, uygun bir seviye göstergesi vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Tankerlere alınan LPG piyasaya sürülür.

LPG Tüp Dolum Ünitesi:Kuruluşa bayiler tarafından boş olarak getirilen 2 Kg’lık Piknik, 12 Kg’lık Mutfak ve 45 Kg’lık Sanayi tüplerinin girişi yapılır. Dolumu yapılacak boş tüpler kontrol edilmek üzere rampada (Dolum Platformu) toplanmaktadır. Burada dolumu yapılamayacak kadar zarar görmüş tüpler, göz ile muayeneden geçirilip hurdaya ayrılır. Ayrıca, göz ile muayeneden geçirilen tüpler hidrostatik test süreleri gelmiş ise hidrostatik basınç testine tabi tutulur. Basınç testini geçemeyen tüplerde hurdaya ayrılır. Sağlamlık kontrolü ve hidrostatik basınç testi yapılan tüpler ihtiyaç durumuna göre boyama işleminin ardından doluma alınır. Kuruluşta tüp dolum işlemleri;

  • Piknik Tüpü Dolum Ünitesi: 4 adet otomatik tüp dolum kantarı bulunan 1 adet karuselden oluşan dolum ünitesidir. 2 Kg’lık Piknik tüplerinin dolumu burada yapılmaktadır.
  • Mutfak Tüpü Dolum Ünitesi: 8 adet Mutfak tüpü otomatik tüp dolum kantarı bulunan 1 adet karuselden oluşan dolum ünitesidir. 12 Kg’lık Mutfak tüplerinin dolumu burada yapılmaktadır.
  • Sanayi Tüpü Dolum Ünitesi: 2 adet otomatik tüp dolum kantarından oluşan 1 adet dolum ünitesidir. 45 Kg’lık Sanayi tüplerinin dolumu burada yapılmaktadır.

Dolumu yapılan tüpler karuselden çıktığı noktada kantara alınır, ardından köpük testine tabi tutulur. Konveyör bandından geçerken su ile doldurulmuş havuza daldırılarak varsa sızıntı testleri yapılır. Sızdırmazlık testini geçen tüpler, etiketlenmekte, plastik mühürleri takılmakta ve sevkiyata hazır hale getirilerek, araçlara yüklenmektedir.

  • Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 2’de yer alan LPG’nin; temel zararlılık özelliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı tablo aşağıdadır;
  • Kuruluşta büyük bir kaza olması durumunda yapılacaklar aşağıda yer almaktadır:

Kuruluş çalışma saatleri içerisinde kaza gerçekleşmesi durumunda birim sorumluları tarafından, çalışma saatleri dışında kaza gerçekleşmesi durumunda ise güvenlik personeli tarafından kuruluş sorumlu müdürüne bildirim yapılır. Kuruluş sorumlu müdürü gerçekleşen kazayı acil müdahale ekiplerine bildirir. Acil müdahale ekiplerininkuruluşa ulaşmasıyla birlikte kuruluşta bulunan acil durum hizmet gruplarının da desteğiyle olaya müdahale gerçekleştirilir.Oluşacak büyük kazalar sonucunda tank ve hatlar içerisinde muhafaza edilemeyen LPG kimyasal yapısı nedeniyle atmosfere yayılacaktır. Bu nedenle kaza ve kaçak durumlarında hem soğutma amaçlı hem de kaçak buhar bulutunun dağıtılması amacıyla yangın suyu sistemleri çalıştırılarak müdahalede bulunulur.Müdahale esnasında, tesiste bulunan; yangın suyuhavuzu, yangın suyu pompası, sprinkler, su topları, yangın tüpleri gibi yangın söndürme ekipmanları devreye alınır. Kazanın oluşma şekline göre dağıtma, soğutma gibi yöntemler kullanılarak kazaya müdahale edilir. Müdahale esnasında ve sonrasında Acil Durum Planında yer alan bilgiler doğrultusunda hareket edilir. Müdahalenin tamamlanmasının ardından kuruluş sorumlu müdürü ve üst yönetim tarafından Kaza Araştırma Raporu oluşturulur. Bu rapor içerisinde kazaya neden olan unsurlar, kazanın gerçekleşme saati, oluşan maddi zararlar, can kaybı ve yaralanma tespitleri, kaza sonrası kazanın etkisini azaltıcı önlemler vb. bilgilere yer verilir. Kazaya ilişkin bilgilerin yer aldığı kaza raporu BEKRA Bildirim Sistemi üzerinden oluşturularak Bakanlığa bilgi akışı sağlanır.