İşletmelerde Sürdürülebilir İletişim ve Kurumsallaşma

 
Girişimciler tarafından üretime kazandırılan her işletme iktisadi büyümeyi yönlendirmede, inovasyonu teşvik ederek istihdam fırsatları sağlamada dünyada ve Türkiye’de kilit bir rol oynamaktadır. Bir girişimde başarı ve verimlilik amaçlanıyorsa işletme içi iletişim hayati önemdedir. İletişim işletmenin farklı birimleri, çalışanları ve yöneticileri arasında bilgi, fikir, duygu ve beklenti paylaşımını sağlayan bir süreçtir.
 
İyi bir iletişim, o işletmenin vizyonu, misyonu, hedefleri ve değerleri doğrultusunda hem iç hem de dış paydaşlarıyla etkili bir şekilde ilişki kurmasını gerektirir. Uyumlu bir iletişim motivasyonu, bağlılığı ve performansı arttırırken işletmenin farklı birimleri arasında koordinasyonu ve iş birliğini kolaylaştırarak sorunların çözülmesini ve fırsatların değerlendirilmesini de sağlayacaktır.
 
İşletmelerde Sürdürülebilir İletişim ve Kurumsallaşma başlıklı bu kitap bir işletmenin başarısı için hayati önem taşıyan dört temel birim olan pazarlama, finansal yönetim, muhasebe ve hukuk arasındaki iletişimi ele alıyor. Bu birimlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini, hangi ortak noktaların ve farklılıkların olduğunu vurguluyor.
 
Eğer kârlılık ve rekabet gücünüzü artırmak arzusundaysanız, bu birimler arasındaki iletişimi geliştirmek için pratik ipuçlarını bu kitapta bulacaksınız.
 
İşletme öğrencileri, stajyerler ile çalışanlardan yöneticilere kadar yararlı bir kaynak niteliğinde olan kitabın etkilerini her zaman yanınızda hissedeceksiniz.

Gizle